Činnost Klubu železničních modelářů v Bernarticích podporují:
Petr a Miroslav Šrejberovi, Jiří Kulda, Radek Kubelka
a Petr Kocmánek jako webmaster